Bánh chuyên nghiệp
Bánh chuyên nghiệp

Chương trình học làm bánh chuyên nghiệp tại Ẩm thực 24h. Học làm các loại bánh mỳ pháp, bánh mỳ ngọt, bánh gato, bánh cookies, các loại mousse

Thong ke