Khóa học làm bánh cho trẻ em - Bếp bánh nhí

Bếp bánh nhí

Số học viên: 5

Số buổi học: 5

Học phí: 1.000.000 VNĐ

Nguyễn Đắc Tần

Giảng viên

Ẩm thực 24h

Đã có 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy.

Nguyễn Đắc Tần

bánh cupcake

BÁNH NHÍ (CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÀM BÁNH DÀNH CHO TRẺ EM)

Học phí: 1.000.000VNĐ/học viên

Buổi 1: Bánh su kem

Buổi 2: Bánh cup cake

Buổi 3: Bánh tart, dập hình thú các kiểu

Buổi 4: Cookies chocolate

Buổi 5: Caramel

 

Thong ke