Khóa học cắm hoa nâng cao

Cắm hoa nâng cao

Số học viên: 5

Lịch học: Buổi sáng: 9h-11h; buổi chiều: 14h – 16h, 16h -18h; buổi tối: 18h – 20h Thứ 2-4-6/ thứ 3-5-7/ thứ 7- Chủ nhật.

Số buổi học: 5

Khai giảng: 22/10/2015

Kết thúc khóa học: 30/11/2015

Học phí: 4.000.000 VNĐ

Nguyễn Hoài Hương

Giảng viên

Ẩm thực 24h

Đã có 8 năm kinh nghiệm trong giảng dạy.

Nguyễn Hoài Hương

KHOÁ HỌC CẮM HOA NÂNG CAO 

Học phí: 4.000.000 VND/ 5 buổi (học phí đã bao gồm chi phí nguyên liệu thực hành)
Thời gian học: Thứ 2-4-6/ thứ 3-5-7/ thứ 7- Chủ nhật. 

Buổi sáng: 9h-11h; buổi chiều: 14h – 16h, 16h -18h; buổi tối: 18h – 20h

cam-hoa

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẮM HOA NÂNG CAO

Buổi 1: Cắm hoa lọ thủy tinh

  • Bình vuông thấp 1 mẫu
  • Bình vuông cao 1 mẫu

Buổi 2: Cắm hoa lọ thủy tinh

  • Ly cao 1 mẫu
  • Bình tròn 1 mẫu                                 

Buổi 3: Cắm hoa hình ovan và hình tròn

  • Hoa ovan to 1 mẫu
  • Hoa tròn 1 mẫu

Buổi 4: Hoa giỏ và hoa tầng

  • Hoa giỏ
  • Hoa 2 tầng

Buổi 5: Học viên tự sáng tạo

  • 2 mẫu
 

 

 

 

 

Thong ke