Lịch khai giảng tại trung tâm đào tạo nấu ăn

 

LỊCH KHAI GIẢNG ẨM THỰC 24H
Tuần 3, tháng 02/2017

 

STT Tên khóa học Ngày học Khai giảng Giờ học Học phí Số buổi  Số món
1 Á cơ bản  2.4.6 20.02.2017 18-20h 2,500,000 16 42
2 Pha chế 1  3.5.7 21.02.2017 9-11h 4,000,000 13  
3 Bếp Gia đình 1 2.4.6 24.02.2017 18-20h 2,000,000 12 36

 

Thong ke