Tiếng anh chuyên ngành bếp
Tiếng anh chuyên ngành Bếp

Khóa học chuyên biệt dành riêng cho các đầu bếp muốn nâng cao trình độ tiếng Anh để tăng thêm cơ hội nghề nghiệp tại các nhà hàng, khách sạn nước ngoài.

Thong ke